Wonderful English

  LanguageIt is easier to learn English if you understand about the history of the English language.

If you can speak English very well it means you can understand the world.

There is more than a thousand million people in the world who can speak English.

 

Would you like to be one of them?

                                                          

Learn English by Musics

 

เนื้อเพลง I’m yours – Jason Mraz – I’m Yours แปล

Well you done done me and you bet I felt it
คุณทำให้ผมรัก และผมก็รักคุณเข้าอย่างจัง
I tried to be chill but you’re so hot that I melted
ผมพยายามจะเมินเฉยกับคุณ แต่คุณก็มีเสน่ห์จนผมใจละลาย
I fell right through the cracks
ผมรู้สึกเหมือนอยู่ในภาวะจิตเสื่อม
and now I’m trying to get back
และตอนนี้ผมพยายามทำตัวให้เป็นปกติ
Before the cool done run out
ก่อนที่สิ่งดีๆกำลังจะหมดไป
I’ll be giving it my bestest
ผมจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดของผมให้กับคุณ
Nothing’s going to stop me but divine intervention
ไม่มีอะไรที่จะหยุดผมได้ แต่การแทรกแซงของพระเจ้านั้น
I reckon it’s again my turn to win some or learn some
ผมจึงกลับมาคิดอีกที ว่าผมจะต้องรู้จักถึงการชนะบ้าง และเรียนรู้บ้าง
I won’t hesitate no more, no more
ผมจะไม่ลังเลอีกต่อไปแล้ว ไม่ลังเลอีกแล้ว
It cannot wait, I’m yours
ผมไม่สามารถทนรอได้ ผมเป็นของคุณ
* Well open up your mind and see like me
ช่วยเปิดใจของคุณ และมองมาที่ผมหน่อย
Open up your plans and damn you’re free
ช่วยเปิดแผนชีวิตของคุณ และทำลายมันซะ ปล่อยตัวคุณให้เป็นอิสระ
Look into your heart and you’ll find love love love
ลองมองเข้าไปในหัวใจ และคุณก็จะพบแต่คำว่า รัก รัก รัก
Listen to the music of the moment maybe sing with me
ฟังเสียงเพลงในตอนนี้ดูสิ คุณจะร้องเพลงนี้พร้อมผมก็ได้นะ ถ้าเป็นไปได้
Ah la peaceful melody
บทเพลงแห่งสันติภาพไง
It’s your God-forsaken right to be loved love loved love loved
เทพเจ้าแห่งความโชคร้ายของคุณ ยังพูดคำว่า รัก รัก รัก รักกัน
** So I won’t hesitate no more, no more
ดังนั้นผมจะไม่ลังเลอีกต่อไปแล้ว ไม่ลังเลอีกแล้ว
It cannot wait I’m sure
ผมไม่สามารถทนรอได้ ผมมั่นใจ
There’s no need to complicate
มันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะ
Our time is short
เวลาของพวกเราแสนสั้น
This is our fate, I’m yours
สิ่งนี้คือพรมลิขิต ผมเป็นของคุณ
I’ve been spending way too long checking my tongue in the mirror
ผมใช้เวลาไปมากมายกับการสำรวจลิ้นของตัวเองอยู่หน้ากระจก
And bending over backwards just to try to see it clearer
แลบลิ้นเข้าๆออกๆเพื่อดูว่ามันสะอาดแล้ว (จะทำไปทำไม??? อิอิ)
My breath fogged up the glass
ลมหายใจของผมเป็นไอเกาะบนกระจก
And so I drew a new face and laughed
และผมก็วาดรูป
I guess what i’ma saying is there ain’t no better reason
ผมก็เข้าใจนะว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปนั้น เหตุผลคงไม่ดีพอ
To rid yourself of vanity and just go with the seasons
ขอให้คุณช่วยสละทิฐิของตัวเองทิ้งไป และก้าวไปในช่วงเวลาของเรา
It’s what we aim to do
ว่าอะไรคือเป้าหมายของเรา
Our name is our virtue
และพวกเราจะจารึกชื่อของเราไว้
*/**/*
No please, don’t hesitate
ได้โปรด อย่าลังเลใจอีกเลย
no more, no more
อย่าเลยนะ อย่าเลย
It cannot wait
ผมรอต่อไปไม่ได้แล้ว
The sky is your’s!
ขนาดท้องฟ้าก็ยังเป็นคุณ

 

เนื้อเพลง: I’m Yours – Jason Mraz

Title: I’m Yours
Artist: Jason Mraz

Well, you done done me and you bet I felt it
I tried to be chill but your so hot that I melted
I fell right through the cracks, now I’m tryin to get back
before the cool done run out I’ll be givin it my best test
and nothin’s gonna stop me but divine intervention
I reckon it’s again my turn to win some or learn some

But I won’t hesitate no more,
no more, it cannot wait
I’m yours

Well open up your mind and see like me
open up your plans and damn you’re free
look into your heart and you’ll find love love love love
listen to the music of the moment people dance and sing
We’re just one big family
And it’s our godforsaken right to be loved loved loved loved loved

So, i won’t hesitate no more,
no more, it cannot wait i’m sure
there’s no need to complicate our time is short
this is our fate
I’m yours

*scat*

I’ve been spendin’ way too long checkin’ my tongue in the mirror
and bendin’ over backwards just to try to see it clearer
But my breath fogged up the glass
and so I drew a new face and I laughed
I guess what I’d be sayin’ is there ain’t no better reason
to rid yourself of vanities and just go with the seasons
it’s what we aim to do
our name is our virtue

But I won’t hesitate no more,
no more it cannot wait
I’m yours

Well open up your mind and see like me
open up your plans and damn you’re free
look into your heart and you will find that the sky is yours

so please don’t, please don’t, please don’t,
there’s no need to complicate,
Cause our time is short
This, this, this is our fate,
I’m yours

Vocabulary from the song

divine (adj) หมายถึง ที่เกี่ยวกับพระเจ้า
Example – It was divine mercy that helped us. เป็นความเมตตาจากพระเจ้าที่ช่วยเรา
– We pray for divine blessing. เราสวดมนต์ขอพรจากพระเจ้า

intervention (n) หมายถึง การแทรกแซง การเข้าร่วมเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้น
Example -It’s time for government intervention to save the tourism industry.
ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลควรแทรกแซงเพื่อช่วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
– There’s a military intervention in some countries.
มีการแทรกแซงทางการทหารในบางประเทศ

reckon (v) เป็นภาษาพูด หมายถึง คิดว่า คาดว่า
Example – I reckon I’m going to get that job. ฉันคิดว่าฉันจะได้งานนั้น
– what do you reckon I should do? คุณคิดว่าฉันควรจะทำอย่างไรดี

complicate(v) หมายถึงทำให้ยุ่งยาก
Example – I don’t want to complicate this matter any more.
ฉันไม่ยากทำให้เรื่องมันยุ่งยากไปมากกว่านี้
– Don’t complicate things by telling my mom the truth.
อย่าทำให้เรื่องมันยุ่งด้วยการบอกความจริงกับแม่ของฉัน

vanity (n) หมายถึง ความยิ่งลำพองในรูปร่างและความสามารถ
Example – He doesn’t have personal vanity.
เขาไม่มีความยิ่งในรูปลักษณ์ของตน
– One day her vanity will cause herself difficulties.
สักวันหนึ่งความยิ่งยโสจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเธอเอง